เบิกเนตรพระประธานเบิกเนตรพระประธาน และทอดผ้าป่า


24 พฤษภาคม 2554 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ทอดผ้าป่า และ ทำพิธีเบิกเนตรพระประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว มีศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติ ไปร่วมงานมากมาย โดยมีพระมหาบุญเสริม และ อาจารย์ทวีป แก้วยอด ประธานชมรมฯ เป็นหัวเรือใหญ่ พระอาจารย์สมชาย ปุญญมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ทำพิธีเบิกเนตร

รวมยอดพุ่มผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 229,900 บาท เป็นอันว่าปลดหนี้ที่ค้าง ค่าก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้เรียบร้อย แถมมีเงินเหลือบ้างเล็กน้อย ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 700,000 กว่าบาท ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชาวพุทธ ทำให้การก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว สำเร็จลุล่วงไปด้วดี เป็นสถานที่ให้ลูกหลานเยาวชนชาวน้ำขาวเรา ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบไปเสร็จจากพิธีเบิกเนตรพระประธาน และ ทอดผ้าป่าแล้ว พระอาจารย์สมชาย ได้ขึ้นไปนมัสการพระธาตูเจดีย์ควนธง ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เคารพบูชา ของชาวน้ำขาวและใกล้เคียง พระอาจารย์สมชาย มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า ที่จะบูรณปรับภูมิทรรศน์เจดีย์ควนธง โดยท่านรับเป็นผู้หาทุนมาเองจะกี่ล้านกี่แสนก็แล้วแต่ และ นำช่างมาจากสระบุรี พระอาจารย์สมชายถาม คณะที่เดินทางขึ้นไป นมัสการพระธาตุเจดีย์ควนธงในวันนี้ว่า "แล้วชาวน้ำขาวจะสู้ไหม๊????"ระหว่าเดินทางขึ้นควนธง เพราะอาจารย์สมชาย เล่าให้ฟังว่า "ผู้ที่สร้างพระธาตุเจดีย์ควนธง ตอนนี้ได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์แล้ว ส่วนผู้ที่ทำลาย ก็ต้องไปรับผลกรรมที่ได้กระทำไว้ ผู้ที่คิดจะสร้างต่อไปก็ไม่ต้องกลัวผู้จะมาทำลาย เรามีหน้าที่สร้างก็สร้างต่อไป ผลของกรรมที่การกระทำ ระหว่างผู้สร้างกรรมดี กับ กรรมชั่วได้รับไม่เหมือนกัน ต่างกรรมต่างวาระกัน"พระอาจารย์สมชาย ปุญญมโน ได้นำก้อนอิฐเจดียืควนธง 1 ก้อน เพื่อไปบดเป็นผง สำหรับเป็นวัตถุมงคลส่วนผสม ในการสร้างพระนอนที่ยาวที่สุด ของประเทศไทย ซึ่งกำลังสร้างอยู่ที่ วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี