ยาบุรุษ

ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องตำรายาพื้นบ้าน

ยาบุรุษ (ยาหนองใน)

คำให้การเรื่องยาบุรุษ

ในสมัยอดีต ประมาณปีพ.ศ. ๒๕๐๐ ชุมชนในตำบลน้ำขาวยังขาดการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาวะในทุก ๆ ด้าน สภาพการดำรงชีวิตเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ค่านิยม ความคิดของลูกผู้ชายที่ยังเป็นโสด หรือที่รักสนุกส่วนหนึ่งจึงมักนิยมเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่เริงรมณ์ ตามซ่องโสเภณี ที่ อ. นาทวี ซึ่งต้องใช้รถจักรยาน หรือถ้าไกลออกไปก็เป็น ที่ อ.หาดใหญ่ ต้องเดินทางโดยรถไฟที่สถานี อ.จะนะ ผลที่ได้รับ คือโรคที่เกิดจากความสำส่อนทางเพศ คือ โรคหนองใน จากคำบอกเล่าของนางจวบ แก้วศรีเพชร ภรรยาของนายเยื่องพบว่า ผู้ป่วยบางคนมีอาการสาหัส ถึงขั้นผมร่วงไปเลยก็มี ดังนั้น นายเยื่อง แก้วศรีเพชร ซึ่งถือเป็นคนเที่ยวในสมันนั้นอยู่ด้วย จึงเกิดความสนใจ ที่จะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวยาที่จะนำมารักษาโรคดังกล่าว จากทวดแดง.....อีกทีหนึ่ง

ส่วนประกอบของตัวยาที่สำคัญ

๑.หัวยาจีน
๒.สารส้ม
๓.หัวคู้ย่านหนัดเขียว
๔.ลูกสมอเทศ สมอไทย
๕.หัวคู้ย่านลิเภายุ่ง – ย่านลิเภาใหญ่
๖.รากไทรย้อย

ส่วนผสม

นำตัวยาในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน มาผสมกัน ให้ได้ ๑ หม้อดิน ใส่น้ำจนเต็มหม้อ

วิธีปรุง

นำตัวยาที่ผสมกันได้สัดส่วนแล้วไปต้มไฟจนเดือด ให้แห้งจากน้ำในหม้อดิน ๓ ส่วน จนเหลือ ๒ ส่วน

วิธีรับประทาน

รับประทานได้ตลอดเวลา

อาหารแสลง/ต้องห้าม

ไม่มี

สรรพคุณ

รักษาโรคหนองใน ตั้งแต่ระยะอาการเริ่มเป็น จนถึงระยะรุนแรงถึงขั้นผมร่วง แต่ต้องเพิ่มขนาดตัวยา แต่มักจะไม่เกิน ๒ หม้อยาต้ม รับรองว่าหายขาด

ราคาค่าตัวยา/การรักษา ๑ ครั้ง

หม้อละ ๑๐๐ บาท

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ: นางประจวบ แก้วศรีเพชร
ที่อยู่: บ้านเกาะแค บ้านเลขที่ .... หมู่ที่ ๑ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
การศึกษา: ป.๔
อาชีพ: ทำสวนยาง
สถานภาพ: -
ชาติพันธุ์: ไทย
ภาษา: ไทย (ไทยท้องถิ่นใต้)
วันที่ให้สัมภาษณ์: วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓