ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องตำรายาพื้นบ้าน

คำให้การเรื่องยาธาตุ


นายรุ่ง สุวรรณสนิท เป็นหมอแผนไทย ที่คนในชุมชนตำบลน้ำขาวและใกล้เคียงรู้จักกันเป็นอย่างดี ในนามแพทย์รุ่ง เมื่อ ๕๐ ปีแล้ว เวลาใครเจ็บไข้ไม่สบายก็มักไปหาแพทย์รุ่ง หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ตำรายาส่วนมากก็สูญหายไป นางประจวบ แก้วศรีเพชร ซึ่งเป็นบุตรสาว ปัจจุบัน อายุ ๖๕ ปีได้ให้ข้อมูลว่า ยังจำตัวยาสำคัญขนานหนึ่งได้เพราะเป็นผู้ไปจัดหาส่วนประกอบของตัวยาตามคำสั่งของบิดาอยู่เสมอ คือ ยาธาตุ ที่มีสรรพคุณไว้กินแก้หัวลม หัวแล้ง

ส่วนประกอบของตัวยาที่สำคัญ

๑.แห้วหมู
๒.ชาพลู
๓.ดีปลีเชือก
๔.ลูกสมอ
๕.เข็ดหมูนเพลิง
๖.เข็ดหมูนกูด (เข็ดหมูนขม)
๗.พลิกดำ
๘.ลูกค้าน (ซื้อจากร้านยา)
๙.ก้านเดา
๑๐.ขมิ้นอ้อย

ส่วนผสม

ใช้ตัวยาที่มีสัดส่วนเท่า ๆ กัน ให้ได้ประมาณ ๑ หม้อต้ม ใส่น้ำจนเต็ม

วิธีปรุง

นำตัวยาที่ผสมกันได้สัดส่วนแล้วไปต้มไฟจนเดือด

วิธีรับประทาน

รับประทานได้ตลอดเวลา เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน

อาหารแสลง/ต้องห้าม

ไม่มี

สรรพคุณ

ไว้กินแก้หัวลม หัวแล้ง

ราคาค่าตัวยา/การรักษา ๑ ครั้ง

......................................................

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ: นางประจวบ แก้วศรีเพชร
ที่อยู่: บ้านเกาะแค บ้านเลขที่ .... หมู่ที่ ๑ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
การศึกษา: ...............................
อาชีพ: ทำสวนยาง
สถานภาพ: -
ชาติพันธุ์: ไทย
ภาษา: ไทย (ไทยท้องถิ่นใต้)
วันที่ให้สัมภาษณ์: วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓