เสือรอยเบี้ยว

ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องราวตำนานเสือรอยเบี้ยว

เสือรอยเบี้ยว

คำให้การของผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๓เสือรอยเบี้ยวกัดนางหนูเอียด ตรงกับ เดือน ๑๑ ที่บริเวณทุ่งไก่ปิ้ง ผู้ให้ปากคำยังไปดูศพด้วย ลักษณะการเดินของเสือรอยเบี้ยวจะมีเสียงดังและมีรอยเป็นแอ่งใหญ่ มักจะทำร้ายคนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัว ควายของชาวบ้านไปกินเป็นประจำ ในที่สุดเสือรอยเบี้ยวก็ถูกยิงตาย แถว ๆ บ้านประจ่า

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

ชื่อ: นางคล้อย สีนวล
ที่อยู่: บ้านต้นเหรียง บ้านเลขที่ .... หมู่ที่ ๙ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
การศึกษา: ป. ๔
อาชีพ: ทำสวนยาง
สถานภาพ: -
ชาติพันธุ์: ไทย
ภาษา: ไทย (ไทยท้องถิ่นใต้)
วันที่ให้สัมภาษณ์: วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓